Malazgirt Zaferi, bin yıldır İslam’ın ve Türklüğün Anadolu’da varoluşunu sağlayan, Anadolu’nun kapılarını Türk milletine açan zaferdir. Türk İslam dünyasının son kalesi olarak insanlığa hizmet etmeyi şiar edinen necip Türk milletinin bu zaferi, insanlığın teminatı olarak varoluş serüveninin bir nişanesi ve bir tapu senedidir. (26 ağustos 1071) Bu coğrafyadan dünyaya yayılan, bu milletin yüksek imanı, idraki ve devlet felsefesiyle gelen emniyet ve huzurun yine bu milletin evlatları vasıtasıyla temin ve tesis edilmesi ümidiyle zaferler ayımız olan ağustos ayında gerçekleşen üstün muzafferiyetlerimizden biri olan Malazgirt Zaferi’mizi kutlar; şehitlerimize Allah’tan rahmet dileriz…