Rehberlİk

KALEM VAKFI OKULLARI Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi olarak

 • Öğrencilerimiz,
 • Velilerimiz,
 • Öğretmenlerimiz,
 • Okul idare ve personeli,
 • Okul çevresi için,

hem meslekî hem de insanî olarak, yapılması gerekenleri hassasiyetle yerine getirmeye çalışıyoruz. Yapılan son faaliyetlerimizden bazılarını paylaşmak istedik.

Okuyacağınız çalışmalar da evlâtlarımızın hayat başarısı için oluşturulmuş ve uygulanan, ayrıca birbirini tamamlayan çalışmalar yer almaktadır.

Bu faaliyetler elbette anlatılabileceklerden bazıları… Önümüzdeki günler ve yıllarda evlatlarımız için beraberce, iş birliği içinde, onların hayatta başarılı; milletleri ve insanlık için faydalı bireyler olabilmeleri yolunda, en iyisini yapabilmek dileğiyle…

Bu bölümde yer alan bütün uygulamaların hakları tamamiyle KALEM VAKFI OKULLARI’na aittir. Uygulamaların kendisinin ve yazıların izinsiz kopyalanması ya da etik ilkelere aykırı herhangi bir davranış, intihal sınıflandırması içinde değerlendirilecektir.

 • Oryantasyon
  Kalem Vakfı Okulları, 2000 yılından bu yana, okulların resmi olarak eğitimine başlamasından bir hafta önce açılarak ve bu bir haftalık dilimde öğrencilerin bütün eksiklerini tamamlaması sağlanarak, tam zamanında ve eksiksiz bir şekilde Oryantasyon Haftası ile başlamaktadır. Kalem’in Türk millî eğitimine kazandırdığı “Oryantasyon Haftası” uygulaması ile, anaokulu ve ilkokul birinci sınıfa yeni gelen öğrencilerimiz de bu sayede okula kolayca uyum sağlar. Oryantasyon Haftası’nın ilk günü, bütün öğrenci ve velilerimizin katılımıyla “şenlik” havasında kutlanır.
 • Her öğrencinin zihinsel özelliklerinin WISC-R ile tespiti
  Bütün öğrencilerimize, zihinsel özelliklerini tespit edebileceğimiz WISC-R testi uygulanmaktadır. Her sene, haziran ayından ağustos ayının sonuna kadar, bu testler uygulanmakta ve sonuçları değerlendirilmektedir.
 • Zekâ Eğitimi
  Her çarşamba günü Kalem İlkokulu’nda ve Ortaokulu’nda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin beraberce, merakla bekledikleri ve heyecanla uyguladıkları bir eğitimdir. Rehberlik Servisi’nin özgün olarak hazırladığı; hafıza, dikkat, soyut düşünme, yaratıcılık, muhakeme, görsel organizasyon başlıklarını kapsayan etkinlikleri uyguluyoruz.
 • Dolmakalem Eğitimi
  Öğrencilerimizi duygusal ve iradi yönden desteklemek ve geliştirmek maksadıyla uygulanmakta olan eğitim projemizden birisidir. 
  - Ölçülü olan ve ölçüsünü kendi belirleyen, 
  - Sabırlı, 
  - Farkındalığı yüksek, 
  - Başladığı işi hakkıyla tamamlayabilen, 
  - Düzenli, 
  - Yerinde bir estetik anlayışa sahip, 
  - Özenli fertler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
 • Akşam Ev Programları
  Öğrencilerimize; zamanı planlamayı, işlerini bir program dâhilinde yapmayı öğrenmelerini sağlamak ve böylece plânlı yaşama alışkanlığını kazandırmak amacıyla, velilerimiz ve öğretmenlerimizle işbirliği içinde, Günlük Ev Programları hazırlıyoruz. Öğrencinin gün içinde yapmayı planladığı her şeyi bir düzen içinde yapabilmesine de katkıda bulunuyor.
 • Mentörlük Sistemi
  Mentörlük sistemi, öğrencilerimizin, mentör öğretmenler ile Rehberlik Servisi tarafından hazırlanmış plân ve programlar doğrultusunda; psikolojik, pedagojik ve akademik anlamda birebir ilgilenme, çalışmalar yapma esasına dayanmaktadır.
 • Ana-Baba Okulu Seminerleri
  “Velisini eğitemediğiniz ailenin, çocuğunu da eğitemezsiniz” düsturundan hareketle, Kalem Vakfı Okulları Eğitim Danışmanı Doç. Dr. Osman Sezgin tarafından Ana-Baba Okulu seminerlerimiz yapılmaktadır ve her ay yapılmaya devam edilmektedir.
 • Demokrasi Eğitimi
  “Demokrasi Eğitimi” ve seçmen bilinci kazandırmak amacıyla, okulumuzda her sene, Okul Temsilcisi, Yardımcısı ve Okul Meclisi üyeleri seçilir. Okuldaki bütün öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen gizli oylama sistemiyle, oy verme işlemi gerçekleşir. Oyların verilmesinin ardından, Seçim Kurulu tarafından oylar sayılır ve Okul Temsilcisi, Yardımcısı ve Meclis Üyeleri belirlenir.
 • Sağlık Taraması
  Kalem Vakfı Okulları Rehberlik Servisi olarak, yavrularımızın okul hayatları boyunca karşılaşabilecekleri sağlık problemlerinin, onları psikolojik, pedagojik, sosyolojik ve fizyolojik açıdan etkileyeceğinin bilincindeyiz. Bu yüzden, her yıl bütün öğrencilerimizin sağlık taraması yapılmaktadır.
 • Rehberlik Seminerleri
  Rehberlik Servisi’nin ihtiyaca göre belirlediği konular doğrultusunda öğrencilerimize, aşağıdaki seminerler, psikolog ve psikolojik danışmanlarımız tarafından verilmektedir.
  a. Motivasyon
  b. Verimli Ders Çalışma
  c. Programlı Çalışma
  d. Sınav Kaygısı
  e. Test Çözme Teknikleri
  f. Relaksasyon Uygulaması
 • Karne Şenlikleri
  Kalem Vakfı Okulları, eğitim felsefesi gereği her zaman karneleri, eğitim-öğretim faaliyetlerinin sona ermesinden birkaç gün sonra vermektedir. Bu, Kalem Vakfı Okulları’nın zamana gösterdiği hassasiyetin bir sonucudur. Bu şekilde, öğrencilerimizin eğitim-öğretim süresini son dakikaya kadar kullanabilmesine, çalışmaya son âna kadar devam edebilmesine ve bunun her durumda uygulanması gereken bir ilke olduğunu öğrenebilmelerine, fırsat vermiş oluyoruz.
 • Davranış Karnesi
  Öğrencilerimizin dönem içindeki davranışlarının takibi yapılarak, sonuçlar, her iki dönemde ara karne ile verdiğimiz Davranış Karnesi ile birlikte velilerimize bildirilmektedir. Davranış Karnesi’nde, öğrencilerimizi; Grup Çalışmalarına ve Sosyal Faaliyetlere Katılma, Zorluklarla Baş etme, Paylaşma, Sorumluluk Alma, Görevleri Yerine Getirme ve Ödev Yapma, Düzenli ve Tertipli Olma, Temizlik Kurallarına Uyma, Sınıf Kurallarına Uyma, Dinleme ve Konuşma, Arkadaşlık Kurma, Okul Kurallarına Uyma konularında değerlendirip, bu başlıklarla ilgili velilerimize ayrıntılı bilgi veriyoruz.
 • Servis Karnesi
  Vuslat Turizm, Kalem Vakfı Okulları öğrencilerinin ulaşım ihtiyaçlarını servis araçları, hizmet personeli ve sunduğu hizmetlerle, kendine özgü bir şekilde ve âzamî hassasiyet ile organize etmektedir. Öğrencilerimizin okul içindeki davranışlarını takip etmekle birlikte, servisteki tutum ve davranışları da servis şoförü ve hostesleri tarafından gözlemlenmektedir. Şoför ve hosteslerimizin bu gözlemleri, dönem sonunda verilen karne ile velilerimize bildirilmektedir. Türkiye’de ilk olan “Servis Karnesi” öğrencilerimizin servis araçları içerisindeki davranışlarını psiko-pedagojik olarak değerlendirme imkânı vermektedir.
 • Sosyometri
  Sınıflarımızın sosyal yapısını ve uyumunu, öğrencilerimizin sosyal gelişimini, grup üyelerinin grup içindeki yerini belirlemek, değerlendirmek ve gerekli uygulamaları yapmak amacıyla, yıl içinde, iki defa Sosyometri uygulaması yapılarak öğrencilerimizin sosyal gelişimleri için gerekli faaliyetlere yer verilmektedir.
 • Kimdir Bu?
  a. Öğrenci
  Sınıfların sosyal yapısını tanımak, öğrencilerin kendilerini ve birbirlerini nasıl algıladıklarını anlamak, benlik gelişimlerini takip edebilmek amacıyla, öğrencilerimize “Kimdir Bu?” testi uygulanır. Bu testte, öğrencilerimiz, arkadaşları ile ilgili algılamalarını, arkadaşlarında ve kendilerinde gözlemledikleri özellikleri ifade ederler. Ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

  b. Öğretmen
  Öğretmenlerimizin öğrencilerimiz tarafından nasıl algılandıklarını öğrenmek, öğrenci-öğretmen iletişimini daha ayrıntılı inceleyebilmek amacıyla, öğrencilerimize, “Öğretmen-Kimdir Bu” testini uygulanmaktadır.
 • Başarısızlık Nedenleri Formu
  Öğrencilerimizin okulda daha yüksek başarıya ulaşmalarında önünde engel teşkil edebilecek unsurları, başarısızlığa neden olabilecek faktörleri, bu faktörlerin nelerden kaynaklandığını, bunları öğrencilerimizin nasıl anlamlandırdığını tespit edebilmek ve yapılacak çalışmalarla bu sebepleri ortadan kaldırabilmek amacıyla,Başarısızlık Nedenleri Formu uygulanmaktadır. Uygulanan formun sonuçları değerlendirilerek, öğrencilerimizin başarısızlıklarına sebep olarak gösterdikleri faktörler analiz edilmekte ve bu faktörleri ortadan kaldırmaya yönelik olarak gerekli çalışmalar başlatılmaktadır.
 • Problem Tarama Testi
  Öğrencilerimizin yaşadıkları sorunları, ihtiyaçlarını belirlemek ve öğrencilerimize yardımcı olmak amacıyla, Problem Tarama Listesi uygulanmaktadır. Test sonuçları okunmakta, analiz edilmekte, ihtiyaç duyan öğrencilerimiz belirlenmekte, gerekli çalışma ve görüşmelerle, öğrencilerimizin problemlerini çözmelerine yardımcı olunmaktadır.
 • Sınav Kaygısı Envanteri ve Sınav Kaygısı Oturumları
  Sınav kaygısı yaşayan öğrencilerimizi tespit etmek, Sınav kaygısının nedenlerini ortaya çıkarıp çözüm yolları bulmak amacıyla öğrencilerimize, Sınav Kaygısı Envanteri uygulanmaktadır. Uyguladığımız envanterin sonuçları değerlendirilmekte, ihtiyaç duyan öğrencilerimizle, “Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Grupları” kurularak, Grupla Psikolojik Danışma Faaliyetleri yürütülmektedir.
 • Çikolata Uygulaması
  “İrade ve Duygu Eğitimi” kapsamında, anaokulu, 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerimizle, Çikolata Uygulaması gerçekleştirilmekte. Öğrencilerimizin aldığı puanlar doğrultusunda velilerimize, Rehberlik Servisi tarafından, eğitim seminerleri düzenlenmektedir
 • Yumurta Uygulaması
  “İrade ve Duygu Eğitimi” kapsamında, 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerimizle yumurta uygulaması gerçekleştirilmektedir. Uygulama sonunda elde edilen veriler değerlendirilerek, sonuçlar analiz edilmektedir.
 • Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği
  Kalem Vakfı Okulları’nda 1.sınıfa kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimize ilkokula hazır oluş durumlarını ölçmek için Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği uygulanmaktadır. Öğrencinin daha önce anaokulu eğitimi alıp almadığı, gelişim alanlarındaki durumu, özgeçmişi değerlendirilir, hem aile ile hem de öğrenci ile yapılan çalışmalar sonucunda öğrencinin 1.sınıfa başlamak için hazır olup olmadığı kurul tarafından belirlenmektedir.
 • Ergenlik Seminerleri
  Her yönüyle ergenlik dönemini ve yapılması gerekenleri, özellikle 2. kademe öğrencilerimizin daha iyi kavrayabilmesi için, önleyici rehberlik adına düzenlenen Ergenlik Seminerleri, gerçekleştirilmektedir.
 • İdeal Öğretmen Seminerleri
  Kalem Vakfı Okulları, kurulduğu günden beri, kendini temâs hâlinde olduğu her grubun eğitiminden sorumlu hissederek hareket etmiştir. Sürekli eğitim ve gelişim içinde olan, zamanın ruhunu takip etmesi gereken, eğitimdeki diğer unsurlar için de her açıdan eğitici rolünde olan öğretmenlerin, eğitimlerine ve sürekli gelişim süreci içinde olmalarına özen göstermektedir. Bunun için yine kurulduğundan beri, her hafta, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kalem Vakfı Okulları Kurucu Eğitim Danışmanı Doç. Dr. Osman SEZGİN tarafından “İdeal Öğretmen” dersleri verilmektedir.
 • Özel Eğitim Sistemi ve Haftalık Özel Eğitim Öğretmenleri Hizmet içi Eğitim ve Süpervizyon Toplantıları
  Eğitimin en temel hedefi olarak okul, öğrenciyi hayata hazırlamalıdır. Bunun için okulun, toplumun her kesimini temsil etmesi gerektiği söylenebilir. Dolayısıyla her sosyo-ekonomik seviyeden öğrencinin yanı sıra, her sınıfta özel eğitim gerektiren öğrenci bulunması hem farklı gelişenler hem de “normal” öğrenciler için fayda sağlayan bir uygulamadır. DEHB, down sendromu, spastik bozukluk, gelişim geriliği, mental reterdasyon vb. Durumlara sahip öğrencilerin herhangi birinden bulunması özel eğitim öğrencisinin eğitimi açısından pek çok faydaya sahipken aynı zamanda diğer öğrenciler açısından ise elindekilerin kıymetini bilme, öz değerlendirme, üstbiliş, sorumluluk alma, çalışma belleği, bastırma, set değiştirme, duygusal kontrol gibi özelliklerinin gelişmesini sağlamaya yardımcı olduğu gözlenmektedir.
 • Öğretmen Eğitimi Kapsamında Her Ay Ortak Kitap Okuma Uygulaması
  Kalem Vakfı Okulları olarak, eğitim felsefemizin ve irade-duygu eğitimimizin önemli bir unsuru olan Özel Eğitim Sistemimiz ile ilgili çalışmalarımız, nitelikçe büyüyerek devam etmektedir. Özel eğitim öğretmenlerimiz için her hafta, hem süpervizyon ve değerlendirme toplantıları, hem de hizmet içi eğitim niteliğinde toplantılar düzenlenmektedir.

  Yıl içinde zaman zaman misafir hocalarımızın da katıldığı seminerler verilmektedir.
  a. Uzm. Psikiyatr Dr. Alper EVRENSEL
  b. Özel Eğitim Uzmanı Azize S. ATEŞ
  c. Prof. Dr. Nevzat TARHAN
  d. Prof. Dr. Kemal SAYAR
  e. Prof. Dr. Dilşad TÜRKDOĞAN