Anasayfa
Eğitim
Lise Eğitiminde Neyi Hedefliyoruz

Lİse Eğİtİmİnde Neyİ Hedeflİyoruz

“Eğitim daima geleceğe hazırlanmaktır.” prensibi ile Kalem Vakfı Okulları olarak iyi insan iyi vatandaş yetiştirmek için 2000 yılından beri milli kültürümüzden ve çağın ilminden aldığımız ilhamla eğitim dünyasında yeniliklere kapı açıyoruz. Yaptığımız faaliyetlerde geleceği şekillendirecek insanlarda yer alması gereken vasıflara göre projelerimizi şekillendiriyoruz. Bu minvalde gelecekte söz sahibi olacak nesiler de bulunması gereken bazı temel vasıfları şu şekilde sıralayabiliriz.

a) Her şeyden önemlisi küreselleşmenin ve postmodern hayatın her türlü dayatma ve yıpratmasına karşı mensubu bulunduğu milletinin tarihini, dinini, dili, san’atını kısacası “milli kültürünü” çok iyi bilen , tanıyan ve yaşayan bir nesil…

b) İnsanlığın derdi ile dertlenmiş, yaşamayı değil yaşatmayı ve insanlığın makûs talihini değiştirmeyi ideal edinmiş bir nesil….

c) Çağın her türlü ilmini, teknolojisini çok iyi bilen, kültürüne mecz edebilen, teknolojiye esir olmayan aksine yön verebilen bir nesil….

d) Hayata geliş gayesini bilen bu  istikamette yaşayan bir nesil….

Kısaca ifade etmeye çalıştığımız bu vasıflara sahip nesilleri yetiştirmek için Kalem Anadolu Lisesi olarak faaliyetlerimizi 1+4 senelik bir zaman zarfında sürdürüyoruz. Yani lisemizde eğitim faaliyetlerimize Hazırlık Sınıfımızla başlıyoruz. Türkiye’nin köklü ve az sayıda Anadolu lisesin  de uygulanan hazırlık sınıflarından çok daha ileride bir programla öğrencilerimizi hayata hazırlamaya çalışıyoruz. İngilizce, Arapça, Tarihi Türkçe ve Türkiye Türkçesi dersleri ile öğrencilerimiz çağın ihtiyaçlarına uygun ve dünyayı yakından takip edebilecekleri seviyede yabancı lisanlara hâkim oluyorken,  Tarihi Türkçe dersi ile mensubu bulundukları milletin kültürünü, tarihini yakından ve aracısız olarak takip edebilecek seviyeye ulaşarak, kelime dağarcıklarını geliştirme imkânı elde etmiş oluyorlar.

Bütün bu donanımlarla hayata hazırladığımız öğrencilerimizi, istikbâlde insanlığın kurtuluşu için hayırlı hizmetler yapacak insanlar olmalarını hedeflerken, Türk – İslam idealini gerçekleştirmek için hayatını vakfedecek kadar idealist, lider karakterli nesiller olarak yetiştirmeye çalışıyoruz.