Anasayfa
Hakkımızda
Vizyon / Misyon

Hakkımızda

Vİzyon / Mİsyon

VİZYONUMUZ

 • Kendisine, ailesine, vatanına, milletine ve bütün insanlığa faydalı bireyler yetiştirmek,
 • Bilim ve teknolojide zamanın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, insanlığın geleceği için üreten insanlar yetiştirmek,
 • Doğru, isabetli, yerinde ve zamanında kara verebilen, risk alabilen bireyler yetiştirmek,
 • Dünyanın huzur, refah, mutluluk ve barışı için bütün üstün ahlaki niteliklerle mücehhez bireyler yetiştirmek,
 • Mensubu bulunduğu toplumun kültürünü benimseyen, yaşayan ve yaşatan fertler yetiştirmek,

 

MİSYONUMUZ

 • Günümüzün en fazla ihtiyaç duyulan hasletleri olan ahlâklı, terbiyeli, şahsiyet bütünlüğünü sağlamış, zaman ve mekân bana emanettir şuurunda olan, iç hürriyetini temin etmiş, inancından, tarihinden aldığı idealleri gerçekleştirmek ve yaşatmak için yaşayan nesiller yetiştirmek.
 • İç ve dış disiplinini sağlamış, modanın ve markanın esiri olamayan, sağlıklı bir ruh yapısına sahip insanlar yetiştirmek.
 • Dengeli bir ruh yapısı, çelik gibi bir iradeye sahip nesiller yetiştirmek.
 • Çağın ilmini takip etmek ve geleceğin ilmine sahip olmak için Lisânın önemini kavramış ve o lisânı çok iyi seviyede konuşabilen öğrenciler yetiştirmek.

 

STRATEJİMİZ:

 • Eğitim insan için anlayışından yola çıkarak ve “Eğitilemeyecek insan yoktur, nasıl eğitileceği bilinemeyen insan vardır.” ilkesinden hareketle faaliyetlerimizi yürütmek.
 • Davranışçı eğitim anlayışının insan için olmadığı, insana yakışan eğitimin zihnî ve kalbî melekelerini geliştirmek olduğu görüşüyle hareket etmek,
 • Öğrencilerimizi sadece akademik yönden değil,  duygusal ve iradî yönden de eğitmek.