Anasayfa
İmkanlarımız
Laboratuvarlar

Laboratuvarlar

Fizik, Kimya veBiyoloji  dersleri deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanan temel bilim dallarıdır. Doğayı anlama, canlıları tanıma, doğal olayların neden ve sonuçlarını öğrenerek, bunları matematiksel yöntemlerle ifade etme amacıyla doğaya insanlığın yararına olacak şekilde yön verebilmeyi amaçlamaktadır. Blimsel düşünceyi esas alarak öğrencilere aktarılır, araştırma ve deneylerle öğrencilerin derse ve teknolojiye olan ilgisini artırılır böylece derslerde daha istekli olmaları teşvik edilir. Derslerde yakından uzağa ilkesine uyularak somuttan soyuta kademeli geçiş yapılır. Soru-cevap, anlatım yöntemlerinin yanı sıra öğrencilerde etkin öğrenmeyi sağlayan gözlem, deney, araştırma, tartışma ve uygulama yöntemlerine de yer verilir. Eğitim ortamı amaçlara uygun şekilde sağlık ve güvenlik şartları göz önünde tutularak hazırlanır. Laboratuvarlarda fiziksel güvenlik eğitimine yer verilir.

Kimya, Fizik ve Biyoloji laboratuvarları, Sürekli yenilenen ve geliştirilen laboratuvarlarda ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlık çalışmaları yürütülür. Proje kulüplerinde öğrenciler  projelerini  planlı ve düzenli olarak geliştirme  fırsatını imkan bulurlar.

 

-MG_9607.jpg

-MG_9611.jpg

-MG_9628.jpg