Anasayfa
Programımız
Güzel Ahlâk

Güzel Ahlâk

Kalem Vakfı Okulları olarak, öncelikli hedefimiz, “ideal insan” yetiştirmektir. Hedefimizdeki ideal insan, “insanlık adına ve insanlık için, insanlığın önünde bir meş’ale, bir pusula olabilen; zamanın bütün yıpratmalarına rağmen kendisine duyulan ihtiyacın gün geçtikçe arttığı” insandır. Bu bağlamda amacımız, öğrencilerimizi, bu hedef doğrultusunda eğitirken, öğretmen ve velilerimizi de, bu “ideal” insanın sahip olduğu meziyet ve faziletlerle donatabilmek, onların da gelişmelerini desteklemektir.

Bu hedefimizi gerçekleştirmek için okulumuzda:

  • İnsanî Erdemler
  • İdeal Öğrenci
  • Kardeş Aile gibi uygulamalarımız mevcuttur.