Anasayfa
Programımız
Kalemde Lisân Eğitimi
Kalem Lisân Hazırlık Sınıfı

Kurumumuzda bütün ders, proje ve uygulamalara olduğu gibi Lisân Eğitimine de ayrı bir hassasiyet gösterilmektedir. Anaokulu 4 yaştan 12. Sınıfa kadar öğrencilerimizin ana dilde ve yabancı dillerde teorik ve pratik anlamda iyi seviyede birer okuryazar olmalarını hedefliyoruz. Özellikle öğrencilerimizin öğrendikleri dillerin kültürleriyle ilgili edebî ve san’at zevki kazanmaları, entelektüel bilgi ve yorumlama kabiliyeti sahibi olmaları, eleştirel bakış açısı geliştirmelerini sağlamak için modern ve bilimsel yöntemlerle Lisân Eğitimi veriyoruz.

Bilimsel çalışmalar ispatlamıştır ki Lisân Eğitimi için kritik eşik 14-15 yaştır. Kişinin öğrenmek istediği dili bu yaşlardan önce öğrenmesi önem arz etmektedir. İşte bizler de bu ve bunun gibi daha birçok bilimsel verilerden hareketle anaokul 4 yaştan lise 12. Sınıfa kadar Lisân Eğitimi veriyor, hatta 5. Sınıflarda ve lise öncesinde Lisân Hazırlık Sınıfı programı uyguluyoruz.İşte bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için okulumuzda Lisân Eğitimi dört ana başlık altında ele alınmaktadır.


İngilizce

Okulumuzda İngilizce eğitimi Main Course, Listening, Writing, Speaking, Vocabulary, Grammer gibi öğrenme alanlarına göre bölümlere ayrılarak alanında uzman öğretmenlerce Cambridge Üniversitesinin belirlediği Starters, Pet, Flyers, Movers ve Ket seviyelerde verilmektedir.

Arapça

Yaşadığımız coğrafî konum, ticarî, siyasî, jeopolitik ve konjonktürel ilişkilerimiz gereğisürrekli bir iletişim içinde bulunduğumuz Arap dünyası ile anlaşabilmek ve içinde yaşadığımız kültürün etkilendiği kültürleri anlayabilmek için 5. Sınıftan itibaren Arapça Eğitimi veriyoruz.

Tarihî Türkçe

Ağaç dal ve yapraklardan ibaret değildir. Onu ayakta tutan kökleri vardır. Ağacı köklerinden ayırırsanız bir süre sonra kurur ve ilk rüzgârda yıkılır. Tarihî Türkçe de bizi köklerimize bağlayan bir köprüdür. Geçmişte kullandığımız dilleri bilmeden bugünü anlayamayız. Geçmişi iyi anlayıp geleceğe emin adımlarla yürüyebilmek için Tarihî Türkçe dersleri veriyoruz. Bu dersler ise Osmanlı Türkçesi ile başlayıp Selçuklu ve Karahanlı ile Orta Asya’ya uzanmaktadır.

Türkiye Türkçesi

Türkçe bütün Türk Dünyasının ortak değeridir. Topraklarımız üzerinde konuşulan dili kastederek Türkçe ifadesini kullanmak geçmişimize vefasızlık diğer soydaşlarımıza haksızlık olur. Bunun için biz Türkiye topraklarında konuşulan Türkçeye Türkiye Türkçesi diyoruz. Bu hassasiyeti çocuklarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Derslerimizi Türk ve Dünya Klasikleriyle destekliyoruz. Derslerimizde okuma, yorumlama ve yazma ağırlıklı bir şekilde öğrencilerimizin şiir ve edebiyat zevkini geliştirerek onlara san’at ve estetik duygulara sahip olmalarını sağlıyoruz.