Anasayfa
Kayıt
Servis Hizmetleri

Servİs Hİzmetlerİ

VUSLAT
Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar,
Ömrün bütün ikbâlini vuslatta duyanlar,
Bir hazzı tükenmez gece sanmakla zamanı,
Görmezler ufuklarda, şafak söktüğü anı...
Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958)

Seyahat; sadece bir yerden çıkıp başka bir yere gitmek; bir noktadan hareket edip başka bir noktaya ulaşmak demek değildir. 

İnsan için seyahat, aslında yola vâsıl olmak, bir hedefe, bir gayeye varmark; kısacası huzur bulmak, mutlu olmak; vuslata ermektir. Arzu edilene kavuşmaktadır. 

İçinde mekân vardır, zaman vardır insanlar vardır. Belki de; "seyahat, hayattır" diyebiliriz. Veya hayat da, gerçekte, bir tür seyahattir. 

Bir mekândan bir mekâna yolculuk yaparken, insanların ve zamanın içinden geçeriz. Diğer yandan zaman da bizim üzerimizden akıp giderken, yeni tecrübeler kazanır; çağa, döneme, tarihe tanıklık ederiz. 

Onun için, seyahat de bir kültürdür ve umûmî kültürün önemli bir parçasıdır. 

Bunu, meşhur seyyahlarımızdan ve onların kıymetli eserlerinden anlayabiliriz. Evliya Çelebi ve birçok Türk seyyahı eserleriyle kadim Türk kültüründe seyyahın nasıl olduğunu ve olması gerektiğini anlatmışlardır. Hatta kültürümüzde, "Bir insanı yakından tanımak istersen, onunla yolculuk yapmalısın" gibi, deneyimler sonucu oluşmuş değerli ifadeler de vardır. "Eşref-i mahlûk", yani yaratılmışların en şereflisi olan insanı tanımak için yolculuk yapmayı tavsiye eden büyükler, seyahatin hayatımızdaki öneminin anlaşılmasını katbekat arttırmışlardır. 

Bu sebeple, yaptığı her işin "neden ve niçin"ini sorgulayan ve oraya koyan Vuslat Turizm, adını da "niçin"i doğrultusunda almıştır. Kurulduğu tarihten bu yana, seyahat ve taşımacılık hizmetini en nitelikli bir şekilde yürütmeye özen gösteren Vuslat Turizm, 2002 yılından itibaren, Kalem Vakfı Okulları'nın öğrenci taşımacılığı hizmetinin sorumluluğunu üstlenmektedir. Bu kıymetli görevi, seçilmiş ve özverili personeli ile sürdüren Vuslat Turizm taşımacılıktır. "Eğitim, Güvenlik, Sağlık, Sorumluluk ve İnsana Saygı" düsturuyla hareket etmektedir. Vuslat Turizm, öğrenci velilerine ve öğrencilerine, bu prensiplerine uygun bir şekilde hizmet vermeyi ilke edinmiş, bir taşımacılık müessesesidir.

Vuslat Turizm ayrıcalığından yararlanmak isteyen velilerimiz ve veli adaylarımız, kurumumuz yetkililerinden gerekli gerekli bilgi alabilirler.